About

  1. Hồ sơ đăng ký học năm 2017 gồm có (Applicaition 2017)
  2. Yêu cầu xét tuyển của các trường Y khoa Hungary vào năm 2017 (Applicant Qualification for Hungarian Medical Universities in 2017)
  3. Khóa học dự bị ở châu Âu (Premed Course in Europe)

vietnam_flag

(Alpha Coders ⓒ 2017)

all-rights-reserved